петък, 25 април 2014 г.

  • 16:42 ч.
Обучението по бизнес английски цели да въведе курсистите в реалния свят на международните бизнес отношения. При това обучение се залага на четирите основни елемента в изучаването на чужд език:  слушане, четене, писане и говорене, както и граматика и бизнес лексика, съобразени с реални бизнес ситуации и взаимоотношения.

Основната цел на този курс е да подпомогне усвояването на бизнес терминологията, подобряване на комуникативните умения, изискващи провеждане на диалог и преговори, установяване на директни работни контакти, обсъждане на специфични ситуации и проблеми, излагане на писмени становища и изготвяне на документи в писмен вид.

От този тип курсове по езиково обучение могат да се възползват представители на бизнеса, които работят в стопански структури, осъществяващи контакт с бизнес партньори от всички страни по света. Познанията по бизнес английски позволяват участие в специализирани технически курсове за обучение и квалификация във всяка международна компания. Обучението по бизнес английски език покрива теми, като:

Водене на бизнес кореспонденция.
Глобализация.
Реклама.
Бизнес срещи.
Комуникация.
Провеждане на презентации.
Представяне на статистики, диаграми, тенденции и графики.
Писане на бизнес и-мейли и проекто решения.

Много често обучението по бизнес английски се провежда от професионалисти в дадената сфера на икономическия живот, които обучават курсистите, посредством ролеви игри, като в тях се разиграват сценарии с ежедневно срещани казуси и проблеми, които трябва да намерят своето решение, използвайки бизнес терминологията на чужд език - основно английски.

Курсът по бизнес английски ви дава увереност при управлението на международни бизнес отношения, участие във важни срещи и  работа в среда, съставена от представители на различни етнически групи.

Имате въпроси? Пишете ни