сряда, 18 май 2016 г.

  • 17:44 ч.
Всички ние сме учили в миналото или в момента с помощта на учебници. Учебният процес и знанията се усвояват доста по-лесно, когато има текстов и снимков материал по темите и уроците, които се преподават от учителите по различните предмети. Преди години те бяха единствено отпечатвани на хартия, но днес те вече навлязоха и в света на технологиите в електронни варианти. Работата с тях може да бъде онлайн, когато се намират на сайтове (хостове) в интернет или офлайн, когато те са приложения работещи под известните операционни системи. Хубавото при тях е, че освен текст се използва видео, звук и картина в мултимедийни варианти, които спомагат за ефикасното им възприемане.

Електронни учебници и техните положителни страни
До тук в общи линии предполагам ви стана ясно възможностите, които се предлагат за по-лесно обучение чрез електронните учебници, но какви още положителни качества притежават те и къде например по света вече се използват подобни системи на обучение?

В Естония познатите ни стари „черни дъски“ са заменени с електронен аналог, с който преподавателите имат възможност да включват презентации и спомагателни материали в своето преподаване за по-добро възприятие от обучаващите се. Правителството им се е постарало и е успяло да създаде онлайн система позволяваща използването на онлайн уроци и материали от всички училища в страната.

Вероятно и в други страни по света се използват новите технологии за пресъздаването на интерактивни учебници, но в тази статия ще обърнем внимание и на още едно тяхно полезно качество, което засяга най-вече по-малките ученици. Навярно сте виждали малчугани в първи или втори клас, които са „прегърбени“ от тежките им раници. В днешни дни в нашата страна подобна гледка е ежедневие, но ако те вече използваха електронните аналози на тежките си книжни издания със сигурност този товар нямаше да се носи от крехките им телца. Добре е да се помисли сериозно върху подобни нововъведения в обучението им, за да облекчим ненужното им натоварване.
Имате въпроси? Пишете ни