сряда, 4 юни 2014 г.

  • 14:20 ч.
Английският език навлиза във все повече сфери от нашия живот. Особено за младите хора той е от съществена важност. Владеейки английски език на едно добро ниво всеки бил могъл да избере професионално развитие, което да му помогне да изгради добра кариера в конкретна област.

За тези, които не са получили необходимото обучение по английски език, са създадени програми към европейската общност, които дават възможност за добра професионална реализация, научавайки английският език.

Такава програма е ‘’Аз мога повече’’, по която могат да кандидатстват хора от всяка възраст. Чрез нея, одобрените по проекта могат да изберат да изучават английски език на високо ниво, което ще им даде предимство при кандидатстване за работа в сферите, в които се изисква владеене на езика.

Тази програма подготвя желаещите да се развиват и напреднат в езиково отношение, като финансира тяхното обучение. Всеки завършил курс по английски език и положил успешно изпит за проверка на знанията получава документ, който удостоверява нивото, на което владее езика.

Кандидатствайки за пост, изискващ познания по английски, вашите шансове за успех нарастват неимоверно, което е предимството и целта на тази програма. За хората, владеещи езика на едно високо ниво се дава възможност да упражняват своите знания и умения, заемайки се с преводаческа дейност.

Преводачите от и на английски език могат да се включат успешно в проекти, като: бизнес и политически семинари, медийна дейност и кногоиздателство, както и преподаване на английски език в училищата или различните агенции по езиково обучение. За преподавателска и преводаческа дейност е необходимо да имате специалност английска филология.

понеделник, 2 юни 2014 г.

  • 15:13 ч.
Ако имате нужда да повишите своята професионална квалификация, да научите чужд език или да се подложите на обучение, даващо ви възможност за развитие в  определена професионална сфера, но нямате средствата за едно такова обучение, то вие можете да се възползвате от програмата за професионално развитие на Европейския Съюз, която отпуска средства конкретно за тази цел.

От програмата могат да се възползват всички наети по трудов договор или самоосигуряващи се лица, които заемат по-ниска длъжност от тази, която биха желали да упражняват.
За да се включите в програмата ‘’Аз мога повече’’ трябва да се запишете в бюрото по труда, към населеното място, което обитавате и да попълните необходимите заявления и документи. След като бъдете одобрени за участие в програмата, ще ви бъде предоставен ваучер, покриваш сумата по вашето обучение. Вие ще можете сами да изберете доставчика на това обучение, наред с областта в която искате да се развивате.

От тази чудесна програма не могат да се възползват: работещите в държавната администрация, областните или общински администрации, съдебната система, бюджетните ведомства, просветните ведомства, служителите на МВР, МО-министерство на отбраната, служителите на здравната каса и осигурителният институт, центовете за спешна медицинска помощ и работещите към БАН и нейните институти.

За всички, които програмата допуска за кандидатстване е важно да следят, кога тя е активна, тъй като схемата не е с постоянен статут. Информация относно програмата ‘’Аз мога повече’’ можете да получите на сайта на Агенцията по заетостта или в бюрото по труда към вашето населено място.

вторник, 24 септември 2013 г.

  • 16:47 ч.
ОП Аз мога повече
Това е оперативна програма, която е създадена и наложена от Европейският съюз. Тя цели да даде безплатни обучения на ниско квалифицирани  хора, като по този начин ги направи по-умели в дадена област и съответно им помогне бързо да си намерят добра работа.

Тази програма предлага обучения по десетки различни дисциплини. При нас може да изучите напълно безплатно бизнес администрация, финансова отчетност, текстообработка и още много професионални направления, които да Ви направят един можещ и знаещ специалист. И най-важното – специалист с работа.

Освен всички тези професионални обучения, по оперативна програма „аз мога повече”, Вие можете да изучите различни чужди езици. Английски, немски, руски и испански са само малка част от езиковите курсове, които се предлагат на база програмата на Европейския съюз „аз мога повече”.

Затова какво още чакате? Едно такова обучение не може да Ви навреди с абсолютно нищо. То е напълно безплатно и безвъзмездно, финансирано изцяло от ЕС. Вие няма какво да загубите, но можете да придобиете професионална квалификация и да научите безбройно много нови неща. Вие вече няма се налага да стоите на досадната и нископлатена работа в момента. С придобиването на нови квалификации по програма Аз мога повече, Вие ще можете да намерите желаната работа още утре или почти без усилия да постигнете така желаното повишение в йерархията на фирмата, в която работите.

Имате въпроси? Пишете ни