неделя, 29 юни 2014 г.

  • 17:11 ч.
аз мога повече

Както всички знаем в живота няма безплатен обяд, още по-малко пък безплатно обучение, като не броим житейските уроци, за които плащаме скъпо, но не винаги с парични средства. Езиците днес в глобалния свят са от първа необходимост, като тези, различни от английски език се ценят дори повече, тъй като по-малко хора се заемат с трудната задача да ги изучават.

Един такъв полезен и доста труден за изучаване език е немският език, който можем да научим по всевъзможни начини, стига да имаме нужното желание и необходимост. Най-изгодният в икономически план способ за изучаване на немски език е онлайн обучението, което можем да ползваме напълно безплатно ако се включим в някоя от многото европейски програми за кариерно развитие.

Такава програма е ‘’Аз мога повече’’, която напълно покрива разходите за езиково обучение, като това обучение може да продължи, докато овладеете немски език на добро ниво,  което да ви послужи за намиране на една добра работа, кандидатствайки в немско езична страна или компания.

Удобството, което някои от фирмите за езиково обучение предлагат е възможността да се обучавате онлайн с преподавател, който да ви обяснява добре всички трудни неща от граматиката на езика и да ви коригира, когато грешите. Онлайн обучението по немски език ви позволява да се занимавате във време, удобно за вас, което може да бъде по всяко време на деня, без да се наложи да напускате дома си или офиса.

Тези онлайн курсове по немски език отговарят напълно на европейската езикова рамка, като всички помагала и тестове за проверка на знанията са изготвени и одобрени от специалисти по немска филология.

сряда, 4 юни 2014 г.

  • 14:20 ч.
Английският език навлиза във все повече сфери от нашия живот. Особено за младите хора той е от съществена важност. Владеейки английски език на едно добро ниво всеки бил могъл да избере професионално развитие, което да му помогне да изгради добра кариера в конкретна област.

За тези, които не са получили необходимото обучение по английски език, са създадени програми към европейската общност, които дават възможност за добра професионална реализация, научавайки английският език.

Такава програма е ‘’Аз мога повече’’, по която могат да кандидатстват хора от всяка възраст. Чрез нея, одобрените по проекта могат да изберат да изучават английски език на високо ниво, което ще им даде предимство при кандидатстване за работа в сферите, в които се изисква владеене на езика.

Тази програма подготвя желаещите да се развиват и напреднат в езиково отношение, като финансира тяхното обучение. Всеки завършил курс по английски език и положил успешно изпит за проверка на знанията получава документ, който удостоверява нивото, на което владее езика.

Кандидатствайки за пост, изискващ познания по английски, вашите шансове за успех нарастват неимоверно, което е предимството и целта на тази програма. За хората, владеещи езика на едно високо ниво се дава възможност да упражняват своите знания и умения, заемайки се с преводаческа дейност.

Преводачите от и на английски език могат да се включат успешно в проекти, като: бизнес и политически семинари, медийна дейност и кногоиздателство, както и преподаване на английски език в училищата или различните агенции по езиково обучение. За преподавателска и преводаческа дейност е необходимо да имате специалност английска филология.

понеделник, 2 юни 2014 г.

  • 15:13 ч.
Ако имате нужда да повишите своята професионална квалификация, да научите чужд език или да се подложите на обучение, даващо ви възможност за развитие в  определена професионална сфера, но нямате средствата за едно такова обучение, то вие можете да се възползвате от програмата за професионално развитие на Европейския Съюз, която отпуска средства конкретно за тази цел.

От програмата могат да се възползват всички наети по трудов договор или самоосигуряващи се лица, които заемат по-ниска длъжност от тази, която биха желали да упражняват.
За да се включите в програмата ‘’Аз мога повече’’ трябва да се запишете в бюрото по труда, към населеното място, което обитавате и да попълните необходимите заявления и документи. След като бъдете одобрени за участие в програмата, ще ви бъде предоставен ваучер, покриваш сумата по вашето обучение. Вие ще можете сами да изберете доставчика на това обучение, наред с областта в която искате да се развивате.

От тази чудесна програма не могат да се възползват: работещите в държавната администрация, областните или общински администрации, съдебната система, бюджетните ведомства, просветните ведомства, служителите на МВР, МО-министерство на отбраната, служителите на здравната каса и осигурителният институт, центовете за спешна медицинска помощ и работещите към БАН и нейните институти.

За всички, които програмата допуска за кандидатстване е важно да следят, кога тя е активна, тъй като схемата не е с постоянен статут. Информация относно програмата ‘’Аз мога повече’’ можете да получите на сайта на Агенцията по заетостта или в бюрото по труда към вашето населено място.

вторник, 24 септември 2013 г.

  • 16:47 ч.
ОП Аз мога повече
Това е оперативна програма, която е създадена и наложена от Европейският съюз. Тя цели да даде безплатни обучения на ниско квалифицирани  хора, като по този начин ги направи по-умели в дадена област и съответно им помогне бързо да си намерят добра работа.

Тази програма предлага обучения по десетки различни дисциплини. При нас може да изучите напълно безплатно бизнес администрация, финансова отчетност, текстообработка и още много професионални направления, които да Ви направят един можещ и знаещ специалист. И най-важното – специалист с работа.

Освен всички тези професионални обучения, по оперативна програма „аз мога повече”, Вие можете да изучите различни чужди езици. Английски, немски, руски и испански са само малка част от езиковите курсове, които се предлагат на база програмата на Европейския съюз „аз мога повече”.

Затова какво още чакате? Едно такова обучение не може да Ви навреди с абсолютно нищо. То е напълно безплатно и безвъзмездно, финансирано изцяло от ЕС. Вие няма какво да загубите, но можете да придобиете професионална квалификация и да научите безбройно много нови неща. Вие вече няма се налага да стоите на досадната и нископлатена работа в момента. С придобиването на нови квалификации по програма Аз мога повече, Вие ще можете да намерите желаната работа още утре или почти без усилия да постигнете така желаното повишение в йерархията на фирмата, в която работите.

Имате въпроси? Пишете ни