четвъртък, 29 май 2014 г.

  • 18:49 ч.
Немският език е най-разпространения език в Европейския съюз. Той е единствен официален език на Германия, Австрия и Лихтенщайн, както и допълнителен официален език в страни, като Швейцария, където е официален заедно с френския, италианския и ретороманския , а също в Люксембург (заедно с френския език), Южен Тирол в Италия и Южен Ютланд в Дания. Той е говорим и в някои части на Полша, Словения, Румъния, Унгария, както и един от официалните езици на Швейцарската Гвардия във Ватикана. В някои области на бивши немски колонии в Африка все още се говори немски език.

Съвременният немски език е възникнал от германския корен на индоевропейското езиково семейство, като при възникването си е взаимствал думи с латински и старогръцки произход, както и някои с френски и английски корен.

В немския език по последни данни се срещат около 9 милиона самостоятелни думи и словосъчетания. В немската азбука се използват 26 латински букви, наред с три гласни и една съгласна букви, които са изцяло немски.

В Германия и Австрия има изключително много диалекти, които се смесват с книжовния немски език. В някои области книжовният немски включва части от местния диалект, като това не го отличава съществено от езика, който се говори, като цяло в немско говорящите области.

За възникване на немския език се счита горногерманското изместване на съгласните, след което горногерманските езици се отделят от останалите западноевропейски езици. Това се случва през 6-ти век, по време на великото преселение на народите. Днес немският език е  един от официалните езици на обединена Eвропа, наред с английския и френския език.

вторник, 21 януари 2014 г.

  • 16:00 ч.
Какво е „Аз мога повече”? Това е програма, финансирана от Европейския съюз, чиято цел е повишаване на квалификацията на определена група хора. Насочена е към работещи хора, които имат желание да научат нова професия, или пък да повишат квалификацията си по настоящата си такава.

Процедурата започва с депозиране на документи в регионалното бюрото по труда. Трябва да занесете копия от всички свидетелства, удостоверения, дипломи и други. Попълва се заявление по образец. Подавайки документите си по „Аз мога повече”, на Вас ще Ви дадат входящ номер. След разглеждането на документи, от бюрото по труда ще осъществят контакт с Вас, ако сте одобрени, за да Ви кажат кога да отидете, и да получите уведомлението си.

Вземайки уведомлението, Вие трябва да си намерите обучаваща институция, която да е включена в програмата „Аз мога повече”. За да разберете кои учебни центрове са включени и имат право да провеждат обучения по програмата, може да проверите списъка в интернет сайта на агенцията по заетостта.

Вероятно ще трябва да изчакате, за да се събере необходимия брой желаещи за провеждането на даденото обучение. Ако получите своето уведомление, но до месец обучението не стартира, трябва да посетите бюрото по труда и да го презаверите, и така, докато стартира курсът за повишаване на квалификацията. Предишният ден, преди стартирането на обучението, трябва да отново да посетите бюрото по труда, да върнете уведомлението и да получите своя ваучер. Него пък, трябва да предадете в обучаващата институция.

Обученията по европейската програма „Аз мога повече” се осъществяват в дистанционна или присъствена форма – по желание на обучаемия. Независимо коя форма предпочитате, процедурата е една и съща – получавате уведомление, намирате обучаваща институция, вземате си ваучера и започвате преквалификационния курс.

Всеки, който не е участвал в програмата, има право да депозира документи за два вида обучение – ключова компетенция и професионално обучение. Ако сте одобрени и за двата вида обучение, трябва да изберете първо това, което Ви е приоритетно. Едва когато приключите с него, може да се запишете и за другия курс.

Имате въпроси? Пишете ни