понеделник, 2 юни 2014 г.

  • 15:13 ч.
Ако имате нужда да повишите своята професионална квалификация, да научите чужд език или да се подложите на обучение, даващо ви възможност за развитие в  определена професионална сфера, но нямате средствата за едно такова обучение, то вие можете да се възползвате от програмата за професионално развитие на Европейския Съюз, която отпуска средства конкретно за тази цел.

От програмата могат да се възползват всички наети по трудов договор или самоосигуряващи се лица, които заемат по-ниска длъжност от тази, която биха желали да упражняват.
За да се включите в програмата ‘’Аз мога повече’’ трябва да се запишете в бюрото по труда, към населеното място, което обитавате и да попълните необходимите заявления и документи. След като бъдете одобрени за участие в програмата, ще ви бъде предоставен ваучер, покриваш сумата по вашето обучение. Вие ще можете сами да изберете доставчика на това обучение, наред с областта в която искате да се развивате.

От тази чудесна програма не могат да се възползват: работещите в държавната администрация, областните или общински администрации, съдебната система, бюджетните ведомства, просветните ведомства, служителите на МВР, МО-министерство на отбраната, служителите на здравната каса и осигурителният институт, центовете за спешна медицинска помощ и работещите към БАН и нейните институти.

За всички, които програмата допуска за кандидатстване е важно да следят, кога тя е активна, тъй като схемата не е с постоянен статут. Информация относно програмата ‘’Аз мога повече’’ можете да получите на сайта на Агенцията по заетостта или в бюрото по труда към вашето населено място.

петък, 30 май 2014 г.

  • 14:43 ч.
Гьоте институт
Гьоте институт е основан през 1951г., като наследник на немската академия. Той носи името на немския писател Йохан Волфганг фон Гьоте и има за основна цел популяризирането и разпространението на немския език и култура по света. Има над 91 културни центрове по света, като най-много такива институти са създадени в източна Европа, след промените през 1989г.

След падането на берлинската стена и обединението на Германия, все повече източно европейци се насочват към тази страна, с цел обучение или постоянно пребиваване. Това е довело до нуждата голям брой хора от различни страни да се заемат с изучаване на този не лесен език.

Основната дейност на Гьоте институт в началото е била обучението на учители по немски език, като в последствие е насочил дейността си към популяризирането на немската култура и книжовност.

В България този институт отваря врати през 1989г., като днес има седалища в много от родните градове. Института предлага най-различни курсове по немски език, както и обучението и осъвременяването на езика за много от преподавателите у нас.

Днес Гьоте институт, в сътрудничество с български партньори подпомага националните и европейски проекти за изучаване на чужди езици. Различните изпити в тези институти се признават, като добра квалификация в изучаването му по цял свят.

Културната програма на института цели да среща немски и български творци и интелектуалци, както и да насърчава тяхното сътрудничество в сферата на културата и науката.
Ако търсите качествено обучение по немски език, с амбицията да го приложите на едно високо ниво, то курсовете на Гьоте институт са това, което ви трябва.

сряда, 11 септември 2013 г.

  • 21:15 ч.
Професионални курсове
Всеки човек, който е решил да повиши своята квалификация или да изучава нещо съвсем различно от това, което работи е необходима да избере учебен център, където да се проведе неговото обучение. Независимо дали сам плаща за посещение на професионални курсове, участва по някаква програма или е изпратен от работодател да усъвършенства знанията си е важно да се подбере точния център за обучение. Освен че трябва да разполага с идеално подготвени преподаватели, които да са запознати с всички новости за дадената професия, необходимо е подготовката да се провежда в удобно за учащия време. Това се налага от факта, че голяма част от обучаващите се са работещи.

Центровете, които предлагат и провеждат професионални курсове са изключително много, както и професиите и различните специалности, по които курсистите се обучават са невероятно разнообразни. Правилния подбор е много важен за добрата подготовка на всеки. От голямо значение за правилното функциониране е и числеността на групите, колкото по-малки са те в действителност толкова по-голямо внимание се отделя на всеки курсант, което от своя страна е абсолютно сигурна гаранция за по-качествено обучение. Провеждането на тестове и изпити за периодична проверка на знанията се прави от добрите учебни центрове, както и периодични опреснителни проверки. Базите, в които се извършват подготовките трябва да са обзаведени по всички наистина съвременни изисквания и да разполагат с ново и  модерно оборудване, което е необходимо за доброто и качествено обучение, заедно с всички други изброени по-горе.

Завършилите успешно професионални курсове получават свидетелства или удостоверения в зависимост от степента квалификация или придобитата такава. С повечето от получените удостоверения за завършено обучение и професионална квалификация можете да използвате реално за кандидатстване за работа и в чужбина. Независимо дали сте решили да обучавате в сферата на услугите, търговията, индустрията или производството избрания от вас обучаващ център е необходимо да бъде на ниво. Ако ви е трудно и невъзможно сами да направите избор проверете дали този, на който сте се спрели присъства в списъците на Националната агенция за професионално образование и обучение, където ще откриете всички лицензирани и доказали се центрове.
Подвеждането от страна на фирми, които провеждат курсове на ниски цени могат само да попречи на добрата ви реализация, а недостатъчните знания, които ще получите ви правят не конкурентно способни при кандидатстване за определено работно място.

Имате въпроси? Пишете ни