петък, 13 юни 2014 г.

  • 0:01 ч.
Изучаването на английски език е основна необходимост в съвременния живот на международна комуникация и свободно пътуване по света.

Този факт се доказва с това, че именно езикът на Шекспир се е наложил, като универсален език на планетата и днес се изучава във всяка точка на света още в началните класове в училищата, а често още в детските градини.

Изучаването на английски език е основна предпоставка за едно добро кариерно развитие, наред с избраната професия. Владеейки го, имате огромни шансове за развитие и израстване в йерархията на всяка професионална област от икономиката или изкуството.

За тези, които работят в сферата на бизнес отношенията е необходимо да владеят езика на добро бизнес ниво, познавайки цялата необходима терминология на английски език. Същото се отнася и за практикуващите медицина, право, архитектура и др.

За тези които имат завършен курс с високо ниво на владеене на езика, но нямат нужната професионална степен на познания по английски се предлагат курсове по езиково обучение с професионална насоченост.

Образованието, особено академичното обучение по английски език създава добре подготвени професионалисти с научна степен по филология, които използват придобитите познания, работейки, като преподаватели по английски в училища или школи за езиково обучение или като преводачи в различни сфери от живота.

Преводачите са необходими при срещи на високо ниво от междинароден характер, като конференции, симпозиуми, културни мероприятия и др., а също и в помощ на медиите, за максимално точното отразяване на различни събития по света, а също и при превод на документи, изискващи декларация от заклет преводач за достоверност на превода. 

понеделник, 2 юни 2014 г.

  • 15:51 ч.
Различните хора имат различна способност да научават езици. За много хора това е не лека задача и причина бързо да се откажат. Когато имате стимул, обаче нещата стоят по съвсем различен начин. Сприятеляването или дори любовта с човек или хора от която и да е част на света дава така необходимият импулс да се заемете с изучаване на английски език.

Най-приятният метод на обучение би могъл да бъде ежедневната комуникация с близки до сърцето ви хора. Желанието да разговаряте по между си ще ви помогне да се отърсите от схващането, че език се изучава трудно и по точно определена схема. Вашите англоезични приятели няма да ви съдят, когато допускате грешки и ще ви помагат на драго сърце, показвайки ви правилният начин.

Да заговориш на чужд език не е лесно преодолимо препятствие. Близостта с определени хора или конкретен човек ще ви позволи да преминете бързо психологическата бариера на притеснението.

Сприятеляването е начин да започнете бавно и неангажиращо изучаването езика, като залисани в приятната среда и веселбата, няма да усетите, колко бързо сте напреднали в общуването с тях. Вероятно първите думи и фрази, които ще научите ще бъдат на жаргон, използван масово от младите хора, но с напредване на времето ще придобиете повече познания, отколкото сте мислили, че е възможно.

Един добър приятел би могъл да се заеме с обучението ви по граматика, което ще бъде още един приятен начин да прекарате повече време заедно, без излишния стрес, който курсовете и училищата създават у повечето ученици.

вторник, 12 ноември 2013 г.

  • 20:00 ч.
Глобус
В продължение на десетилетия, английският е бил международния език, който хората трябва да знаят, за да общуват с други хора по целия свят. Той е на второ място след китайския по брой на хората, които го говорят. Поради тази причина, училищата в страните с други майчини езици често изискват учениците да учат английски като втори език.

Студентите и учениците в страните, където английският е официален език (включително САЩ, Канада, Англия, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка) също се изисква да учат английска литература, устна и писмена реч, за да се подобри тяхната комуникация. Но защо е толкова важно да знаем английски език? Вижте някои основни причини да се запишете на такива курсове:

Пътувания в чужбина

Двадесет процента от населението в света говори английски добре. Според професор по английски език и приложна лингвистика във Виенският университет, трима от всеки четирима души, които комуникират на английски, това не е техният роден език. Ако говорите добре английски, вие ще бъдете в състояние да общуват с други хора - дори и с хора, за които английският не е майчин език - почти навсякъде по света. Може да се наложи да се огледате и за преводач, ако имате трудности.

Международен бизнес

В глобалният пазар днес, трябва да говорите английски, за да можете да преговаряте с международни партньори и да се запознаете с договорите. Тези, които имат добър английски имат значително предимство при работа с клиенти от целия свят.

Обучение

В много академични области, учебниците са достъпни само на английски език. Много научни изследвания и списания са публикувани само на него. В интернет, 80 процента от сайтовете са на английски език (за сравнение, вторият най-използван език в Интернет сайтове е немският, с пет процента). Затова е толкова важно да знаеш английски, ако искате достъп до най-ценната и съвременна информация от света на науката, образованието и технологиите.
Имате въпроси? Пишете ни