петък, 13 юни 2014 г.

  • 0:01 ч.
Изучаването на английски език е основна необходимост в съвременния живот на международна комуникация и свободно пътуване по света.

Този факт се доказва с това, че именно езикът на Шекспир се е наложил, като универсален език на планетата и днес се изучава във всяка точка на света още в началните класове в училищата, а често още в детските градини.

Изучаването на английски език е основна предпоставка за едно добро кариерно развитие, наред с избраната професия. Владеейки го, имате огромни шансове за развитие и израстване в йерархията на всяка професионална област от икономиката или изкуството.

За тези, които работят в сферата на бизнес отношенията е необходимо да владеят езика на добро бизнес ниво, познавайки цялата необходима терминология на английски език. Същото се отнася и за практикуващите медицина, право, архитектура и др.

За тези които имат завършен курс с високо ниво на владеене на езика, но нямат нужната професионална степен на познания по английски се предлагат курсове по езиково обучение с професионална насоченост.

Образованието, особено академичното обучение по английски език създава добре подготвени професионалисти с научна степен по филология, които използват придобитите познания, работейки, като преподаватели по английски в училища или школи за езиково обучение или като преводачи в различни сфери от живота.

Преводачите са необходими при срещи на високо ниво от междинароден характер, като конференции, симпозиуми, културни мероприятия и др., а също и в помощ на медиите, за максимално точното отразяване на различни събития по света, а също и при превод на документи, изискващи декларация от заклет преводач за достоверност на превода. 

Имате въпроси? Пишете ни