събота, 21 юни 2014 г.

  • 11:52 ч.
Всички знаем колко е важно днес да знаем чужди езици и най-вече да владеем поне на говоримо ниво английски език. Обучението по английски  започва още в детска възраст в голяма част от училищата във всяка точка на планетата.

Едва ли някой още се съмнява, че английският език е този, с който можем да комуникираме във всяка страна, независимо в коя част на света се намираме. Именно, за да може да се овладее постепенно и по нестресиращ начин английският език обучението започва много често още в детските градини.

На по-късен етап в училищната програма се включва и по-сложната част от езиковото обучение, а именно: разбиране, говорене, четене, писане. Тези етапи от изучаването на езика водят със себе си и проверка на наученото до момента. Тези проверки се осъществяват главно под формата на тестове, с които се установява степента на усвояване на езика на всеки един ученик.

Те имат за цел, не само да проверят знанията до момента, но и да подготвят детската психика за нещо, толкова стресиращо, каквото е един изпит. Тестовете имат предимство пред другите видове изпити, с това че дават отговори, които с лекота можем да изключим, ако сме достатъчно подготвени и да определим верния отговор по метода на изключване.

Тестовете са изготвени и одобрени рамки, които определят степента на владеене на един език и могат да ни послужат, като езиков ценз, когато решим да преминем да следващо ниво на обучение или да кандидатстваме по даден проект, където се изисква нужната степен на владеене на английски език.

Имате въпроси? Пишете ни