понеделник, 27 октомври 2014 г.

  • 15:25 ч.
Немският език е особено необходим днес, когато имаме прекрасната възможност да пътуваме свободно и общуваме с различни хора на едно сравнително добро ниво в немско говорящите страни от Европейския Съюз.

Именно това е причината много езикови школи да предлагат курсове по разговорен немски, в които трудната граматика е изключена от учебния процес. Граматичните и лексикални правила, съпътстващи изучаването на труден език, като немския биха накарали голяма част от желаещите да общуват свободно да се откажат от тази не лека задача, тъй като в много сфери на живота познанията по немски са напълно достатъчни, когато покриват само способността за слушане с разбиране и говорене.

Ако езикът ни е нужен само, когато пътуваме или работим ниско квалифициран труд, който не изисква писмено владеене на езика, то курсовете по разговорен немски ще ни бъдат напълно достатъчни, като езиково обучение.

Основното предимство на изучаването на разговорен немски се състои в това, че курсът е много по-кратък, като времетраене, а уроците много по-лесно усвояеми. В повечето школи се дава възможност на всеки курсист да избере времето за своето обучение и програмата, по която то ще се извърши.

Разговорният немски ни дава възможност да водим разговори в различни ситуации от ежедневието, обогатявайки нашата лексика, позволявайки ни да се изразяваме с дълги фрази и изречения, така че отсрещната страна да не се затрудни да ни разбере.
Благодарение на курсовете по разговорен немски ще бъдем напълно независими, когато пътуваме или работим в немско говоряща страна и ще можем с лекота да създаваме контакти и приятелства.

  • 15:15 ч.
Немският език е в основата на болшинството говорими езици по света и най-масово използваният в рамките на еврпейската общност. Той е основният език на Германия, Австрия, основната част на Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург, а също използван в Белгия и Дания.
Като един от най-необходимите за свободна комуникация езици в Европа, изучаването на немски е почти задължително и не случайно този не лесен език е залегнал в учебната програма на все повече български училища.

За тези, които не са получили нужните познания по немски език в училище, езиковите школи предлагат курсове, в които този пропуск може да бъде компенсиран, като основно предимство на обучението в езикова школа е възможността за избор на програма и времето, в което курсистът ще посещава уроците.

За тези, които са прекалено заети през делничните дни школите предлагат вечерни курсове, както и занятия през уикенда, като преподавателите могат да изготвят индивидуална програма за тези, които се нуждаят от такава.

В езиковите школи се предлага високо ниво на обучение, съобразено с европейската езикова рамка и поднесено на достъпен език. Личното отношение може да се задълбочи и при избор на индивидуално обучение, при което преподавателят е ангажиран само с нуждите и възможностите на един единствен ученик.

Изборът, който добрите езикови школи предлагат позволява да се постигнат завидни успехи в овладяването на трудната немска граматика, както и да се подобрят говорните способности на всеки ученик. От това, какъв избор ще направим зависят нашите езикови познания и възможността да напреднем и постигнем успехи в една икономически и културно развита страна.

  • 15:07 ч.
лесно изучаване
Немският език е труден за изучаване и за много хора не особено приятен, като звучене, но с отваряне на границите и присъединяването на страната ни към голямото европейско семейство пред все повече хора се открива възможността да напуснат пределите на родината и да потърсят академично и кариерно развитие в по-напредналите в икономическо и културно отношение страни.

За всеки, решен да постигне напредък, възможността да завърши своето образование или да получи добър професионален ценз в една немско говоряща страна е шанс, който не бива да бъде пропускан. За целта е изключително важно доброто ниво на владеене на немски език.

Тези, които не са изучавали езика в училище или поне на не достатъчно високо ниво имат прекрасната възможност да се включат в, предлаганите от добрите езикови школи курсове по немски език.

Всяка школа предлага езиково обучение както за напреднали, така и за начинаещи, без никакви познания по езика. По този начин, всеки непосветен в немската граматика и лексика може да започне своето обучение от самото начало, постигайки максимално добри резултати в най-кратки срокове.

Предимството на добрите школи се състои в това, че техните курсове включват не повече от 10 човека, което прави възможно на всеки курсист да се обърне достатъчно внимание и да му бъде предложен индивидуален подход при преподаване.

Езиковите школи предлагат обучение, съобразено с европейската езикова рамка и всички международни изисквания, касаещи учебния процес, като същевременно се ползват нови и успешни методики, благодарение  на които изучаването на един труден и не особено забавен език е възможно и най-вече изключително полезно.

събота, 25 октомври 2014 г.

  • 10:24 ч.
Ползите от владеенето на един или дори няколко чужди езика са неоспорими, особено в динамичния съвременен свят, в който липсват граници, а глобалната мрежа дава достъп до ресурси и хора от цял свят.

Нуждата от изучаване на немски език възниква все по-често, особено сред младите хора, търсещи поле за изява и развитие извън пределите на нашата страна и за тези, които не са изучавали езика в училище или на не достатъчно добро ниво е изключително важно да намерят начин да попълнят този пропуск.

Добрите езикови школи предлагат най-различни начини за изучаване на немски език, с които да отговорят на изискванията на всеки потенциален клиент, така че не само да предложат високо ниво на обучение, но и да поднесат своите услуги по най-подходящия начин .
Най-удобният начин да изучаваш един чужд и не лек език, какъвто е немският, когато си прекалено зает или живееш далеч от езиковата школа е он лайн обучението, при което получаваш нужните знания в комфорта на собствения си дом.

Едно от многото предимства на всички онлайн частни уроци по немски е удобството сам да избереш времето, в което ще се провежда всеки урок, така че да бъдеш максимално концентриран за учебния процес, а друг плюс е възможността да съгласуваш и одобриш предварително изготвената учебна програма и по този начин да съобразиш обучението със своите индивидуални спосбности и желание за напредък.

Он лайн курсовете по немски не само подобряват говорните умения на изучаващия немски език, но същевременно Skype контактът сближава ученик и преподавател, изграждайки доверие между тях,  което повишава нивото на обучение.

петък, 24 октомври 2014 г.

  • 14:16 ч.
бизнес
С отваряне на границите и повсеместната гобализация на съвременния живот общуването между хората е все по-задълбочено и необходимо. Не прави изключение и бизнеса, който и у нас се развива с все по-бързи темпове, в това число и международните бизнес отношения.
Много от модерните компании отдавна работят и търгуват с някои от водещите компании в развити страни, като Германия, Австрия и Швейцария. Едни нормални бизнес отношения, обаче са невъзможни без свободната комуникация на немски език.

Компаниите, работещи с фирми от немско говорящи страни имат нужда техният персонал да може да общува с международните партньори по всяка тема и това трябва да бъде възможно за всеки член на екипа, независимо от неговото ниво в йерархията.

Именно поради тази необходимост много от езиковите школи предлагат курсове по немски за корпоративни клиенти, с помощта на които всеки кадър на компанията да може да поеме дадена сделка, да преговаря или уточнява детайли и да бъде способен да изготви необходимата документация.

В курсовете по бизнес немски могат да се включат както начинаещи, за които обучението започва с елементарни познания по езика, така и за владеещите немски език, които имат нужда да опознаят в детайли бизнес терминологията, необходима за тяхната работа.

Езиковите курсове за корпоративни клиенти често се приемат, като тийм билдинг, който цели да подпомогне израстването и да повиши квалификацията на служителите в една компания.
Обучението по бизнес немски ще повиши езиковите познания и ще подобри компетенцията на персонала на една компания, позволявайки му да работи във всяка точка на света и, подпомагайки неговото кариерно развитие.

  • 14:09 ч.
One To One обучение
Изучаването на немски език е необходимост, с която всеки би могъл да се сблъска в даден момент от жовота си. Особено днес, когато границите са широко отворени и възможността да пътуваш и работиш в която и да е от развитите европейски страни е факт, доброто владеене на този не лесен за изучаване език е не само полезно, но и задължително.

Добрите езикови школи предлагат различни възможности за подготовка и изучаване на немски език, като една от най-атрактивните е курсът One To One.

Различното при тип обучение е индивидуалната програма, изготвена специално за всеки курсист. Тя е съобразена, както с Вашето свободно време и възможност да посещавате езиковата школа, така и с личните Ви способности и ниво на владеене на езика.

При One To One обучението се проучват индивидуалните нужди и собственият стил на всеки ученик, като по този начин добрият педагог – преподавател може да създаде план за обучение, напълно различен от общоприетите езикови курсове.

Този тип езиково обучение е подходящ както за напълно начинаещи, така и за напреднали, нуждаещи се от допълнително осъвършенстване на езиковите си познания. Освен това по този начин могат да се подготвят гимназисти, кандидат студенти, медицински кадри, както и всички, които ще положат изпити по международните сертификати по немски език.

One To One курсовете са изключително подходящи за хора, търсещи лично внимание и отношение от страна на своя преподавател. Те са създадени за тези, които не желаят да бъдат масовка в една не малка група и да пропускат важни елементи от своето обучение, а да получат индивидуално отношение, гарантиращо най-добрите резултати.

Имате въпроси? Пишете ни